[email protected]

تایر سواری

تایر سواری

براي مصارف عام روي سطح جاده هاي تخت وشيبدار، از اين گل تاير براي محورهاي عقب خودرو توصيه شده است.

از سايز هاي تاير باياس است . در این دسته از تایر ها امتداد نخهای لایه با خط مرکزی تایر  زاویه  مورب می سازد و  قرار گیری  لایه ها  روی  یکدیگر به صورت ضربدری می باشد . جنس نخ لایه ها از نایلون است و در بدنه تایر بجز در ناحیه طوقه ها از سیم فولادی استفاده نمی شود.
براي مصارف عام روي سطح جاده هاي تخت وشيبدار ، طراحي آن به گونه اي است كه حالت چنگ زدن به زمين و حركت خودرو در هنگام بار بسيار مناسب مي باشد. از اين گل تاير براي محورهاي عقب خودرو توصيه شده است.


Categories

Contact Us

Contact: Baosen Tyre

Phone: 0532-87961819

Tel: 0532-87961819

Company: Qingdao Baosen Tyre Co.,LTD

Add: No.10 Liaoyang East Road Qingdao China

Scan the qr codeClose
the qr code